Informacje dla spotterów

Zgłoszenia spotterów do udziału we FLY FEST należy wysłać na adres: aeroklub@azp.com.pl
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 26 czerwca 2024 r. Przyznanych zostanie 40 wejściówek na płytę lotniska. 
Zapewniamy jednak, że z każdego miejsca doskonale będzie widać strefę pokazów. 

Osoby wytypowane do strefy fotografów otrzymają informacje zwrotną. 
 
Wejście dla spotterów i fotoreporterów na płytę lotniska będzie znajdowało się przy znaku "loty widokowe". Spotterzy i fotoreporterzy mogą poruszać się wzdłuż ogrodzenia nie dalej niż 10 metrów od ogrodzenia. Wszyscy muszą posiadać identyfikatory organizatora oraz kamizelki odblaskowe. Służby ochrony mają prawo wyprosić osobę, która łamie zasady ustalone przez organizatora. Proszę stosować się do poleceń służb ochrony. 

 
powrót