Informacje dla spotterów

Zgłoszenia spotterów do udziału we FLY FEST zostały zamknięte. 
Przyznaliśmy 40 wejściówek. Osoby, które je otrzymały dostaną zwrotną informacje mailową. Przepraszamy, że nie wszystkich możemy wpuścić do strefy spotter.  
Zapewniamy jednak, że z każdego miejsca doskonale będzie widać strefę pokazów. 

Osoby wytypowane do strefy fotografów otrzymają informacje zwrotną. 
 
Wejście dla spotterów i fotoreporterów na płytę lotniska będzie znajdowało się przy znaku "loty widokowe". Spotterzy i fotoreporterzy mogą poruszać się wzdłuż ogrodzenia nie dalej niż 10 metrów od ogrodzenia. Wszyscy muszą posiadać identyfikatory organizatora oraz kamizelki odblaskowe. Służby ochrony mają prawo wyprosić osobę, która łamie zasady ustalone przez organizatora. Proszę stosować się do poleceń służb ochrony. 

 
powrót