PAŻP partnerem FLY FEST

Kolejnym partnerem FLY FEST jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.
PAŻP to obsługa żeglugi powietrznej o wysokimi poziomie bezpieczeństwa ruchu lotniczego zgodnie z wymaganiami prawa międzynarodowego i krajowego. Obszarem działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest Rejon Informacji Powietrznej Warszawa - zwany zgodnie z akronimem nazwy angielskiej: FIR WARSZAWA. Jego granice pokrywają się na lądzie z państwowymi, a na północy wybiegają poza wody terytorialne, do granic sąsiednich FIR-ów.

Zobacz jak pracują kontrolerzy w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej - film
powrót