Zapraszamy na przełomie czerwca i lipca na największy piknik lotniczy w centralnej Polsce. Miejsca wystawowe czekają.